باغبانی

فعالیت علوم گیاهی با کودکان

عشق کودکان به مسابقه را به یک فعالیت سرگرم کننده علم گیاه تبدیل کنید که انجام آن در داخل خانه آسان است. باغی با لوبیا و دانه برای مشاهده علمی جالب و سرگرم کننده.

ادامه مطلب

باغ سبزیجات ریشه داخلی

این باغچه گیاهی ریشه ای و داخلی ساخته شده بصورت خانگی درست کنید که به بچه ها اجازه می دهد تا محصولات خود را ببینند و به آنها در مورد علوم گیاهی و باغبانی آموزش می دهد.

ادامه مطلب