تعطیلات

برگهای قدرشناسی

به نظر می رسد همه و مادرشان در این ماه درختی شکرگذار دارند. اینجا روز اول ماست. ما هرکدام قبل از شام یک برگ آویزان می کنیم و من نیز یک شکرگذاری را امتحان می کنم

ادامه مطلب

پروژه های STEAM روز ولنتاین برای کودکان

آیا به دنبال اجرای پروژه های STEM و STEAM برای شما بچه ها هستید؟ آیا می خواهید پیچ ​​و تاب جدیدی به آزمایش های علمی که در حال برنامه ریزی هستید اضافه کنید؟ این آزمایش‌های علمی ولنتاین و پروژه‌های STEAM

ادامه مطلب