طبیعت

برای پرندگان: خوراک پرندگان خانگی

ساخت فیدر خانگی پرنده برای همه بچه ها یک آداب و رسوم است! ما سعی کردیم این فیدر کلاسیک پرنده را با استفاده از رول کاغذ ، چربی و دانه تهیه کنیم. حتی آپارتمان نشینان هم می توانند پرندگان را سیر کنند!

ادامه مطلب