بازی حسی

فعالیت های شل برای کودکان

با این فعالیت های ساده و سرگرم کننده پوسته برای کودکان ، از جمله بازی های حسی ، ایده های هنری و کارهای حرکتی خوب ، خانه تفریحی ساحلی را به خانه بیاورید.

ادامه مطلب

کارواش حسی

کارواش کرم موبر یک فعالیت حسی عالی است و به بچه های بی اراده با تجربه های جدید حسی کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب

بازی Mini Sensory Bin

اگر نمی خواهید یک سطل بزرگ حسی راه اندازی کنید، به جای آن چیز ساده و کوچکی را امتحان کنید. فرزندان شما به همان اندازه با شلوغی بسیار کمتر سرگرم خواهند شد.

ادامه مطلب