حمل و نقل سه شنبه

راسو کوچک (حمل و نقل سه شنبه)

من مدتهاست که طرفدار چهره های چوبی دست ساز جذاب ماماروت هستم. و حدس بزنید چه؟ من این راسو کوچولو را در یک قسمت اهدا کردم! هورا! به محض ورود او ، او را در میان امتیازات پاییزی خود قرار دادم. با این حال،

ادامه مطلب